Thursday, March 06, 2014

// // Leave a Comment

Syiah Melaknat Khamenei Rahbar Iran

Syiah Melaknat Khamenei Rahbar Iran

Syiah Melaknat Khamenei Rahbar IranPendeta Syiah Melaknat Khamenei

Wahai saudaraku, perbincangan kita terlalu panjang dan aku tidak ingin menghabiskan waktu dalam majlis hadits yang mulia ini membicarakan mengenai Khamenei, oleh karena itu aku tidak akan berbicara bertele-tele.

Dan kalian dapat mengikuti perkataanku jika kalian ingin :
Alahumma Shalli ‘ala Muhammad wa aali Muhammad, Ya Allah… laknatlah Khamenei dengan laknat yang menyakitkan. Dan mengadzabnya dengan adzab yang pedih, dan kumpulkanlah ia (Khamenei) dengan Qunfudh dan Syimr, Alahumma Shalli ‘ala Muhammad wa aali Muhammad.


[https://www.youtube.com/watch?v=DgnSEJAbGDY]

0 comments:

Post a Comment