Sunday, May 25, 2014

// // Leave a Comment

Abdullah bin Saba Syiah Ikhtiyar Marifah ar Rijal

Ikhtiyar Ma’rifah ar-Rijal karya ath-Thusi

Abdullah bin Saba di dalam kitab Syiah Ikhtiyar Ma’rifah ar-Rijal, karya ath-Thusi Pendeta Syiah Rafidhah.

عبد الله بن سبأ
170 - عن أبي جعفر عليه السلام ان عبد الله بن سبأ كان يدعى النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله  (تعالى عن ذلك) فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله؟ فأقر بذلك وقال نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب، فأبى فحبسهه أيام فلم يتب، فأحرقه بالنار وقال: ان الشيطان استهواه، فكان يأتيه ويلقى في روعه ذلك.
Abdullah bin Saba’
170 - Dari Abu Ja’far ‘alaihi Salam, bahwasanya Abdullah bin Saba’ telah menyerukan Nubuwwah dan mengklaim bahwa Amirul Mukminin ‘alaihi Salam adalah Allah (Maha Tinggi Allah atas tuduhan tersebut). Ketika beritanya telah sampai kepada Amirul Mukminin ‘alaihi Salam, maka beliau memanggilnya dan bertanya kepadanya dengan mengkonfirmasikannya dan ia (Abdullah bin Saba') berkata, “Benar, engkau adalah Dia (Allah), telah dibisikkan di dalam hatiku bahwa engkau adalah Allah dan aku adalah Nabi.” Amirul Mukminin ‘alaihi Salam berkata kepadanya, “Celakalah engkau, Setan telah menundukkanmu. Rujuklah dari perkataan tersebut, binasalah Ibumu dan bertaubatlah.” Kemudian ia menolak (bertaubat), maka dipenjaralah ia selama sehari, namun belum bertaubat juga. Maka beliau membakarnya dengan api dan berkata, “Sesungguhnya Setan telah menguasainya, ia (Setan) datang kepadanya dan membisikkan di dalam hatinya dengan perkataan tersebut.”

171 - عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال: انه لما ادعى ذلك فيه استتابه أمير المؤمنين عليه السلام فأبي أن يتوب فأحرقه بالنار
اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
171 – Dari Hisyam bin Salam, ia berkata, aku mendengar Abu Abdillah ‘alaihi Salam berkata, sedangkan ia sedang menceritakan kepada sahabatnya tentang Abdullah bin Saba’ dan ia menyerukan Rububiyyah atas Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia (Abu Abdillah) berkata, “Sesungguhnya ia (Abdullah bin Saba’) yang menyerukan hal tersebut (Rububiyyah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib), Amirul Mukminin memintanya untuk bertaubat. Kemudian ia menolak bertaubat, maka beliau membakarnya dengan api.”
[Ikhtiyar Ma’rifah ar-Rijal 1/323, ath-Thusi]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/2932_اختيار-معرفة-الرجال-الشيخ-الطوسي-ج-١/الصفحة_346#top]

172 - عن أبان بن عثمان، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن الله عبد الله بن سبأ أنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا وأن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله منهم  
172 - Dari Aban bin Utsman berkata, aku mendengar Abu Abdillah ‘alaihi Salam berkata, “Semoga Allah melaknat Abdullah bin Saba’, sesungguhnya ia menyerukan Rububiyyah atas Amirul Mukminin ‘alaihi Salam. Demi Allah, Amirul Mukminin ‘alaihi Salam adalah hamba Allah yang taat. (Neraka) Wail bagi orang yang berdusta atas nama kami, bahwasanya ada suatu kaum yang berkata mengenai kami yang di mana kami tidak pernah mengatakannya di dalam diri kami. Kami berlepas diri kepada Allah dari mereka, kami berlepas diri kepada Allah dari mereka.

173 - قال علي بن الحسين عليهما السلام لعن الله من كذب علينا، اني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما ماله لعنه الله، كان علي عليه السلام والله عبدا لله صالحا، أخو رسول الله، ما نال الكرامة من الله الا بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله (ص) الكرامة من الله الا بطاعته لله
173 - Berkata Ali bin al-Hasan ‘alaihima Salam, “Semoga laknat Allah atas orang yang berdusta atas nama kami, sesungguhnya ketika aku menyebutkan Abdullah bin Saba’  maka berdirilah setiap bulu kuduk di tubuhku. Ia (Abdullah bin Saba’) menyerukan suatu perkara yang besar yang baginya laknat Allah. Sesungguhnya Ali ‘alaihi Salam adalah orang yang shalih, saudara Rasulullah, yang mendapatkan kedudukan dari Allah melainkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mendapatkan kedudukan dari Allah melainkan dengan ketaatan kepada Allah.


174 - قال أبو عبد الله عليه السلام انا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس, كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق الناس لهجة وأصدق البرية, وكان مسيلمة يكذب عليه.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسول الله, وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفترى على الله الكذب عبد الله بن سبأ
الكشي وذكر بعضي أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام, وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو, فقال في اسلامه بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام مثل ذلك.
وكان أول من شهر بالقول بفرض امامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم, فمن هيهنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية.
اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
174 – Berkata Abu Abdillah ‘alaihi Salam, “Kami adalah Ahlul Bait yag merupakan orang-orang yang jujur, senantiasa ada para pendusta yang berdusta atas nama kami, maka runtuhlah kejujuran kami dengan kedustaannya atas nama kami di sisi manusia. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa aalihi adalah manusia yang paling jujur perkataanya dan makhluk yang paling jujur, sedangkan Musailamah telah berdusta atas namanya (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam).
Dan Amirul Mukminin ‘alaihi Salam adalah orang yang paling jujur yang telah dibersihkan oleh Allah sepeninggal Rasulullah. Sedangkan orang-orang yang berdusta atas namanya dan mengamalkan kedustaannya dan membenarkannya yang dengan kedustaannya tersebut ia telah melawan Allah. Pendusta tersebut adalah Abdullah bin Saba’.
Di dalam al-Kasysyi, sebagian Ahli Ilmu menyatakan bahwa Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi yang masuk Islam dan menolong Ali ‘alaihi Salam. Ketika ia masih menjadi seorang Yahudi, ia berkata mengenai Yusya’ bin Nun yang menjadi penerusnya Musa dengan ghuluw (berlebih-lebihan). Kemudian dalam ke-Islamannya sepeninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa aalihi mengenai Ali ‘alaihi Salam, ia berkata yang sama (Ali menjadi penerus Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dengan ghuluw).
Orang pertama kali yang menyerukan dengan perkataan bahwa Imamah selanjutnya adalah Ali dan menampakkan bara’ah (berlepas diri) dari musuh-musuhnya dan memeranginya atas orang-orang yang menyelisihinya serta mengkafirkan mereka. Sehingga dari sinilah, orang-orang yang menyelisihi Syiah berkata, “Asalnya Tasyayu’ dan Rafidhah  diambil dari Yahudi.”

[Ikhtiyar Ma’rifah ar-Rijal 1/324, ath-Thusi]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/2932_اختيار-معرفة-الرجال-الشيخ-الطوسي-ج-١/الصفحة_347#top]

0 comments:

Post a Comment