Thursday, July 31, 2014

// // Leave a Comment

Tidak ada Jihad Syiah Hingga Mahdi Tiba

Tidak ada Jihad Syiah Hingga Mahdi Tiba

مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طار ووقع في كوة فتلاعبت به الصبيان
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ١٣٩
Perumpamaan orang yang keluar (berjihad) dari golongan kami Ahlul Bait sebelum kemunculan al-Qaim (Imam Mahdi Syiah) adalah seperti anak burung yang terbang lalu terjatuh dari atas, kemudian dimainkan oleh anak-anak.
[Bihar al-Anwar 52/139, al-Majlisi Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_141] 

كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ١٤٣
Setiap panji (jihad) yang dikibarkan sebelum munculnya al-Qaim ‘alaihi Salam (Imam Mahdi Syiah) adalah para pemilik panji thaghut yang disembah selain Allah ‘Azza wa Jalla.
[Bihar al-Anwar 52/143, al-Majlisi Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_145]

ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا
الصحيفة السجادية الكاملة - الإمام زين العابدين (ع) - الصفحة ١٦
Barangsiapa yang keluar (berjihad) atau dari golongan kami yaitu Ahlul Bait yang keluar (berjihad) hingga munculnya Qaim (Imam Mahdi Syiah) kami, baik untuk menolak kedzaliman atau untuk menegakkan kebenaran, niscaya akan tertimpa bencana. Kedatangannya (Qaim Imam Mahdi Syiah) akan menambah tipu daya kita dan Syiah kita.
[Ash-Shahifah as-Sajadiyah al-Kamilah 16, Zainal ‘Abidin]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1112_الصحيفة-السجادية-الكاملة-الإمام-زين-العابدين-ع/الصفحة_29]

جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة والله ما الشهيد الا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٣١
Aku menjadi tebusanmu, bagaimana pendapatmu mengenai orang-orang yang terbunuh di wilayah perbatasan musuh? Ia menjawab, “Kebinasaan, mereka tergesa-gesa dalam terbunuh di dunia dan terbunuh di akhirat. Demi Allah, yang syahid hanyalah Syiah kita meskipun mereka mati di atas kasur.”
[Wasail asy-Syiah 15/31, al-Hurr al-‘Amiliy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1201_وسائل-الشيعة-آل-البيت-الحر-العاملي-ج-١٥/الصفحة_30]

0 comments:

Post a Comment