Sunday, August 31, 2014

// // Leave a Comment

Hizbullah Syiah Hizbul Ganja

Hizbullah Syiah Hizbul Ganja

July 8, 2001
Hizbullah Peringatkan Pemerintah Libanon Untuk Tidak Menghancurkan Tanaman Narkoba di Libanon Selatan

Read More

Monday, August 25, 2014

// // Leave a Comment

Shalahuddin al Ayyubi Perang Salib Syiah [Goresan Pena Tanya Syiah Part 15]

Shalahuddin al Ayyubi Perang Salib Syiah

Syiah Rafidhah merupakan sebuah virus kuman bakteri yang menginfeksi di dalam tubuh kaum Muslimin, di mana mereka (Syiah Rafidhah) akan senantiasa memberikan mudharat (bahaya) di setiap zaman dan tempat dalam melemahkan daya tahan pertahanan kaum Muslimin di seluruh negeri.
Read More

Wednesday, August 13, 2014

// // Leave a Comment

Wanita Syiah Mutah Wanita Budak

Wanita Syiah Mutah Wanita Budak

كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٤٥١
“Berapa banyakkah (Wanita Syiah) yang dibolehkan untuk dimut’ah?” Beliau (Abu ‘Abdillah) menjawab, “Mereka (Wanita Syiah Mut’ah) kedudukannya seperti Budak Wanita.”
[Al-Kaafiy 5/451, al-Kulainiy Pendeta Syiah Rafidhah]

Read More

Wednesday, August 06, 2014

// // Leave a Comment

Salam Keplak Syiah Koplak Otak Somplak

Salam Keplak Syiah Koplak Otak Somplak


Syiah Koplak Otak Somplak
Menit 00:25 – 00:55
Ritual ibadah Syiah Koplak Keplak-Keplak Kepala hingga Otak Somplak.
[https://www.youtube.com/watch?v=cKmvY5qxG4k]
Read More

Sunday, August 03, 2014

// // Leave a Comment

Syam Baitul Maqdis Tidak Dalam Kebenaran

Syam Baitul Maqdis Tidak Dalam Kebenaran


Pendeta Syiah Rafidhah
Menit 01:25 – 01:35
Tanpa mengurangi penghormatan kami kepada Baitul Maqdis, akan tetapi kelompok yang tetap di atas kebenaran ini bukanlah penduduk Syam dan Baitul Maqdis.
[https://www.youtube.com/watch?v=q-p218relEM]
Read More