Sunday, August 03, 2014

// // Leave a Comment

Syam Baitul Maqdis Tidak Dalam Kebenaran

Syam Baitul Maqdis Tidak Dalam Kebenaran


Pendeta Syiah Rafidhah
Menit 01:25 – 01:35
Tanpa mengurangi penghormatan kami kepada Baitul Maqdis, akan tetapi kelompok yang tetap di atas kebenaran ini bukanlah penduduk Syam dan Baitul Maqdis.
[https://www.youtube.com/watch?v=q-p218relEM]

0 comments:

Post a Comment