Friday, September 05, 2014

// // Leave a Comment

Sebutlah Syiah Dengan Rafidhah

Sebutlah Syiah Dengan Rafidhah


Hassan NasrusSyiah Hizbut Thaghut Syiah Rafidhah
Sebutlah...
Sebutlah kami (Syiah) dengan Rafidhah...
Sebutlah...
Sebutlah kami (Syiah) dengan Rafidhah...
Sebutlah kami (Syiah) Teroris...
Sebutlah kami (Syiah) Penjahat...

[https://www.youtube.com/watch?v=E5-GURVj80Y]

والله لنعم الاسم الذي منحكم الله ما دمتم تأخذون بقولنا, ولا تكذبون علينا قال: وقال لي أبو عبد الله عليه السلام: هذا القول, أني كنت خبرته أن رجلا قال لي: إياك أن تكون رافضيا
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٥ - الصفحة ٩٦
“Demi Allah, dengan karunia sebuah nama yang Allah berikan kepada kalian selama kalian mengambil perkataan kami dan tidak berdusta atas kami.” Ia berkata, Abu ‘Abdillah ‘alaihi Salam berkata kepadaku perkataan tersebut, yakni berkenaan dengan khabar yang aku sampaikan kepadanya bahwasanya terdapat seorang laki-laki berkata kepadaku, “Berhati-hatilah engkau (sehingga) menjadi Rafidhiy (Syiah Rafidhah).”
[Bihar al-Anwar 65/96, al-Majlisi Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1496_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٦٥/الصفحة_98]

إن فلانا سمانا باسم, قال: وما ذاك الاسم؟ قال: سمانا الرافضة, فقال أبو جعفر عليه السلام بيده إلى صدره: وأنا من الرافضة وهو مني قالها ثلاثها
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٥ - الصفحة ٩٧
“Sesungguhnya fulan telah menamai kami dengan sebuah nama.” Ia bertanya, “Dengan sebuah nama apa?” Laki-laki tersebut menjawab, “Menamai kami dengan Rafidhah.” Kemudian Abu Ja’far ‘alaihi Salam berkata sembari meletakkan tangannya ke atas dadanya, “Aku berasal dari Rafidhah, sedangkan ia adalah golonganku,” ia mengatakannya sebanyak 3 kali.
[Bihar al-Anwar 65/97, al-Majlisi Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1496_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٦٥/الصفحة_99#top]

إن سبعين رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى عليه السلام فلم يكن في قوم موسى أحد أشد اجتهادا وأشد حبا لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضة, فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٥ - الصفحة ٩٧
Sesungguhnya 70 (tujuh puluh) orang dari pasukan Fir’aun menolak (rafadha) Fir’aun dan mendatangi Musa ‘alaihi Salam. Tidak ada seorang pun dari kaumnya Musa yang sangat tekun dan sangat mencintai Harun melebihi mereka, sehingga kaumnya Musa menamai mereka dengan Rafidhah. Maka Allah pun mewahyukan kepada Musa untuk menetapkan bagi mereka dengan nama ini di Taurat.
[Bihar al-Anwar 65/97, al-Majlisi Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1496_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٦٥/الصفحة_99#top]

وذلك أن سبعين رجلا من قوم فرعون رفضوا فرعون ودخلوا في دين موسى فسماهم الله تعالى الرافضة, وأوحى إلى موسى أن أثبت لهم في التوراة
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٥ - الصفحة ٩٧
Dan sesungguhnya 70 (tujuh puluh) orang laki-laki dari kaumnya fir’aun menolak (rafadha) Fir’aun dan masuk ke dalam agama Musa, sehingga Allah Ta’ala menamai mereka sebagai Rafidhah dan mewahyukan kepada Musa untuk menetapkan bagi mereka di dalam Taurat.
[Bihar al-Anwar 65/97, al-Majlisi Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1496_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٦٥/الصفحة_99#top]

0 comments:

Post a Comment