Saturday, September 06, 2014

// // Leave a Comment

Syiah Mutah Wanita Bayaran Sewaan Rental

Syiah Mutah Wanita Bayaran Sewaan Rental

ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٤٥٢
Aku bertanya kepadanya mengenai Mut’ah yaitu apakah (Wanita Syiah Mut’ah) termasuk dari (Wanita yang boleh dinikahi dengan maksimal) empat? Kemudian beliau menjawab, “Kawinilah mereka (Wanita Pemut’ah Syiah) sebanyak 1.000 (seribu) (Wanita Pemut’ah Syiah), karena sesungguhnya mereka (Wanita Pemut’ah Syiah) adalah Wanita Bayaran/Sewaan/Rental.
[Al-Kafiy 5/452, al-Kulainiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1126_الكافي-الشيخ-الكليني-ج-٥/الصفحة_452]


عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٤٥١
Dari Abu Ja’far (‘alaihi Salam) dalam hal Mut’ah, ia berkata, “(Wanita Syiah Pemut’ah) bukanlah termasuk dari yang empat (maksimal menikahi wanita), dikarenakan ia (Wanita Syiah Pemut’ah) (berpisah) tanpa talaq dan tidak mendapatkan waris. Dan sesungguhnya ia (Wanita Syiah Pemut’ah) hanyalah seorang Wanita Bayaran/Sewaan/Rental.
[Al-Kafiy 5/451, al-Kulainiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1126_الكافي-الشيخ-الكليني-ج-٥/الصفحة_451]

جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٣١٥
Aku menjadi tebusanmu, apakah ia (Wanita Syiah Pemut’ah) termasuk dari (Wanita yang boleh dinikahi dengan maksimal) empat? Beliau menjawab, “Ia (Wanita Syiah Pemut’ah) bukanlah yang termasuk dari yang empat, sesungguhnya ia (Wanita Syiah Pemut’ah) hanyalah seorang Wanita Bayaran/Sewaan/Rental.
[Bihar al-Anwar 100/315, al-Majlisi Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1531_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-١٠٠/الصفحة_317]


0 comments:

Post a Comment