Wednesday, November 05, 2014

// // Leave a Comment

Asyura Syiah Jalan di atas Bara Api

Asyura Syiah Jalan di atas Bara Api


Shadiq Ruhani Pendeta Syiah Rafidhah

Pertanyaan :
Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan sha'a'er (azadari/ratapan Asyura Syiah) seperti Tathbir, Zanjir Zani dengan atau tanpa pedang, dan berjalan di atas bara api, serta lainnya.
Jawab :
(Ratapan/sha’a’er/azadari) tersebut merupakan bentuk ibadah yang terbaik…
(Ratapan/sha’a’er/azadari) tersebut merupakan bentuk ibadah yang terbaik…
Berjalan di atas Bara Api diperbolehkan, kami tidak bisa mengatakan tidak boleh, bahkan sangat diperbolehkan.
Sedangkan Tathbir, dan Zanjir Zani, serta lainnya adalah merupakan bentuk ibadah yang terbaik.
Jika tidak dikatakan wajib di zaman ini, maka (hukumnya) adalah sangat dianjurkan.

[https://www.youtube.com/watch?v=LGjJ4Ypg3go]Asyura Syiah Jalan di atas Bara Api
[https://www.youtube.com/watch?v=48YFZ3reauo]


Asyura Syiah Shalat di atas Bara Api
[https://www.youtube.com/watch?v=LF8QEe89y5k]

0 comments:

Post a Comment