Wednesday, February 25, 2015

// // Leave a Comment

Husain Nikah Putri Yazdjird Turunan Kisra

Husain Nikah Putri Yazdjird Turunan Kisra

أقدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف لها عذارى المدينة وأشرق المسجد بضوئها لما دخلته،
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس ذلك لك، خيرها رجلا من المسلمين وأحسبها بفيئه، فخيرها فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين عليه السلام فقال لها أمير المؤمنين: ما اسمك؟ فقالت: جهان شاه، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: بل شهربانويه، ثم قال للحسين: يا أبا عبد الله لتلدن لك منها خير أهل الأرض، فولدت علي بن الحسين عليه السلام وكان يقال لعلي بن الحسين عليه السلام: ابن الخيرتين فخيرة الله من العرب هاشم ومن العجم فارس.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
Tatkala puteri Yazdjird (Yazdjird III bin Syahryar keturunan Kisra) dibawa ke hadapan ‘Umar, gadis-gadis Madinah melihatinya. Sehingga Masjid bersinar dengan cahayanya ketika ia memasukinya.
Amirul Mukminin ‘alaihi Salam (‘Aliy) berkata kepada beliau (‘Umar), “Janganlah begitu kepadanya, Biarkanlah ia memilih seorang laki-laki dari kalangan kaum Muslimin dan menghitungnya sebagai fai-nya (laki-laki tersebut).” Lalu (‘Umar) memberikan pilihan kepadanya, kemudian ia mendatangi dan meletakkan tangannya di atas kepala al-Husain ‘alaihi Salam. Lantas Amirul Mukminin (‘Aliy) bertanya kepadanya, “Siapa namamu?” Ia mejawab, “Jihan Syah.” Amirul Mukminin (‘Aliy) ‘alaihi Salam berkata kepadanya, “Bukan, engkau  adalah Syahrbanu.” Kemudian beliau berkata kepada al-Husain, “Wahai Aba ‘Abdillah, ia terlahir untukmu yang merupakan sebaik-baiknya penduduk bumi. Dan ia akan melahirkan ‘Aliy bin al-Husain ‘alaihi Salam, julukan bagi ‘Aliy bin al-Husain ‘alaihi Salam adalah anak dua pilihan yang dipilih Allah yang berasal dari ‘Arab, yakni Hasyim, dan ‘Ajam, yakni Persia.”
[Al-Kaafiy 1/467, al-Kulainiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1122_الكافي-الشيخ-الكليني-ج-١/الصفحة_0?pageno=467#top]
Read More

Tuesday, February 24, 2015

// // Leave a Comment

Keturunan Kisra Imam Mahdi Syiah al Qaim

Keturunan Kisra Imam Mahdi Syiah al Qaim

لما جلى الفرس عن القادسية وبلغ يزدجرد بن شهريار ما كان من رستم وإدالة العرب عليه وظن أن رستم قد هلك والفرس جميعا وجاء مبادر وأخبره بيوم القادسية وانجلائها عن خمسين ألف قتيل، خرج يزدجرد هاربا في أهل بيته ووقف بباب الإيوان، وقال: السلام عليك أيها الإيوان! ها أنا ذا منصرف عنك وراجع إليك، أنا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه ولا آن أوانه.
قال سليمان الديلمي: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن ذلك وقلت له: ما قوله: " أو رجل من ولدي " فقال: ذلك صاحبكم القائم بأمر الله عز وجل السادس من ولدي قد ولده يزدجرد فهو ولده
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥١ - الصفحة ١٦٤

Tatkala (pasukan) Persia kalah pada perang al-Qadisiyyah dan sampai beritanya kepada Yazdjird bin Syahryar (keturunan Kisra) dari Rustum bahwasanya bangsa ‘Arab telah berhasil menaklukkannya. Ia menyangka bahwasanya Rustum telah binasa bersama (pasukan) Persia seluruhnya, hingga datanglah seseorang dengan mengabarkan kepadanya pada hari al-Qadisiyyah mengenai kalahnya 50.000 pasukan. Lantas Yazdjird (Yazdjird III bin Syahryar keturunan Kisra) pun keluar melarikan diri ke keluarganya, tatkala sampai di gerbang al-Iwan, ia berkata, “Semoga keselamatan atasmu wahai al-Iwan, aku akan segera meninggalkanmu dan akan bertemu kembali denganmu. Aku atau seorang laki-laki yang berasal dari keturunanku yang belum tiba zamannya akan kembali lagi.
Sulayman ad-Dailamiy berkata, “Aku pun masuk menemui Abi ‘Abdillah ‘alaihi Salam dan bertanya kepadanya mengenai peristiwa tersebut, lantas aku pun bertanya kepadanya, “Apa yang dimaksud perkataan, “atau seorang laki-laki yang berasal dari keturunanku” Lalu beliau menjawab, “Itulah Shahib (az-Zaman) kalian, yakni al-Qaim (menegakkan) dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu keturunanku yang keenam, yang juga merupakan keturunan Yazdjird.”
[Bihar al-Anwar 51/164, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1482_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥١/الصفحة_166#top]
Read More

Monday, February 23, 2015

// // Leave a Comment

Pendeta Syiah Koplak Baca Al Quran

Pendeta Syiah Koplak Baca Al Quran


Pendeta Syiah Rafidhah membaca Al-Qur’an di dalam Shalat

[https://www.youtube.com/watch?v=2HTyFlIfRak]
Read More