Wednesday, February 25, 2015

// // Leave a Comment

Husain Nikah Putri Yazdjird Turunan Kisra

Husain Nikah Putri Yazdjird Turunan Kisra

أقدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف لها عذارى المدينة وأشرق المسجد بضوئها لما دخلته،
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس ذلك لك، خيرها رجلا من المسلمين وأحسبها بفيئه، فخيرها فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين عليه السلام فقال لها أمير المؤمنين: ما اسمك؟ فقالت: جهان شاه، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: بل شهربانويه، ثم قال للحسين: يا أبا عبد الله لتلدن لك منها خير أهل الأرض، فولدت علي بن الحسين عليه السلام وكان يقال لعلي بن الحسين عليه السلام: ابن الخيرتين فخيرة الله من العرب هاشم ومن العجم فارس.
الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
Tatkala puteri Yazdjird (Yazdjird III bin Syahryar keturunan Kisra) dibawa ke hadapan ‘Umar, gadis-gadis Madinah melihatinya. Sehingga Masjid bersinar dengan cahayanya ketika ia memasukinya.
Amirul Mukminin ‘alaihi Salam (‘Aliy) berkata kepada beliau (‘Umar), “Janganlah begitu kepadanya, Biarkanlah ia memilih seorang laki-laki dari kalangan kaum Muslimin dan menghitungnya sebagai fai-nya (laki-laki tersebut).” Lalu (‘Umar) memberikan pilihan kepadanya, kemudian ia mendatangi dan meletakkan tangannya di atas kepala al-Husain ‘alaihi Salam. Lantas Amirul Mukminin (‘Aliy) bertanya kepadanya, “Siapa namamu?” Ia mejawab, “Jihan Syah.” Amirul Mukminin (‘Aliy) ‘alaihi Salam berkata kepadanya, “Bukan, engkau  adalah Syahrbanu.” Kemudian beliau berkata kepada al-Husain, “Wahai Aba ‘Abdillah, ia terlahir untukmu yang merupakan sebaik-baiknya penduduk bumi. Dan ia akan melahirkan ‘Aliy bin al-Husain ‘alaihi Salam, julukan bagi ‘Aliy bin al-Husain ‘alaihi Salam adalah anak dua pilihan yang dipilih Allah yang berasal dari ‘Arab, yakni Hasyim, dan ‘Ajam, yakni Persia.”
[Al-Kaafiy 1/467, al-Kulainiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1122_الكافي-الشيخ-الكليني-ج-١/الصفحة_0?pageno=467#top]

0 comments:

Post a Comment