Tuesday, February 24, 2015

// // Leave a Comment

Keturunan Kisra Imam Mahdi Syiah al Qaim

Keturunan Kisra Imam Mahdi Syiah al Qaim

لما جلى الفرس عن القادسية وبلغ يزدجرد بن شهريار ما كان من رستم وإدالة العرب عليه وظن أن رستم قد هلك والفرس جميعا وجاء مبادر وأخبره بيوم القادسية وانجلائها عن خمسين ألف قتيل، خرج يزدجرد هاربا في أهل بيته ووقف بباب الإيوان، وقال: السلام عليك أيها الإيوان! ها أنا ذا منصرف عنك وراجع إليك، أنا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه ولا آن أوانه.
قال سليمان الديلمي: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن ذلك وقلت له: ما قوله: " أو رجل من ولدي " فقال: ذلك صاحبكم القائم بأمر الله عز وجل السادس من ولدي قد ولده يزدجرد فهو ولده
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥١ - الصفحة ١٦٤

Tatkala (pasukan) Persia kalah pada perang al-Qadisiyyah dan sampai beritanya kepada Yazdjird bin Syahryar (keturunan Kisra) dari Rustum bahwasanya bangsa ‘Arab telah berhasil menaklukkannya. Ia menyangka bahwasanya Rustum telah binasa bersama (pasukan) Persia seluruhnya, hingga datanglah seseorang dengan mengabarkan kepadanya pada hari al-Qadisiyyah mengenai kalahnya 50.000 pasukan. Lantas Yazdjird (Yazdjird III bin Syahryar keturunan Kisra) pun keluar melarikan diri ke keluarganya, tatkala sampai di gerbang al-Iwan, ia berkata, “Semoga keselamatan atasmu wahai al-Iwan, aku akan segera meninggalkanmu dan akan bertemu kembali denganmu. Aku atau seorang laki-laki yang berasal dari keturunanku yang belum tiba zamannya akan kembali lagi.
Sulayman ad-Dailamiy berkata, “Aku pun masuk menemui Abi ‘Abdillah ‘alaihi Salam dan bertanya kepadanya mengenai peristiwa tersebut, lantas aku pun bertanya kepadanya, “Apa yang dimaksud perkataan, “atau seorang laki-laki yang berasal dari keturunanku” Lalu beliau menjawab, “Itulah Shahib (az-Zaman) kalian, yakni al-Qaim (menegakkan) dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu keturunanku yang keenam, yang juga merupakan keturunan Yazdjird.”
[Bihar al-Anwar 51/164, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1482_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥١/الصفحة_166#top]

0 comments:

Post a Comment