Sunday, April 05, 2015

// // Leave a Comment

Imam Mahdi Syiah Sadis Bengis Keji Kejam

Imam Mahdi Syiah Sadis Bengis Keji Kejam

ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح وأومأ بيده إلى حلقه
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٤٩
Tidak akan tersisa antara kami dengan bangsa ‘Arab kecuali pembantaian, sembari berisyarat dengan tangannya ke arah lehernya.
[Bihar al-Anwar 52/349, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_0?pageno=349#top]

قال أبو جعفر عليه السلام: يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا بالسيف
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٥٤
Abu Ja’far ‘alaihi Salam berkata, “Al-Qaim akan muncul dengan perkara yang baru dan kitab yang baru, serta hukum yang baru. Sedangkan terhadap bangsa ‘Arab akan berlaku keras, tidaklah akan berlaku kecuali dengan pedang.
[Bihar al-Anwar 52/354, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_0?pageno=354#top]

إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٥٥
Jika al-Qaim keluar, maka tidak akan terjadi antara dirinya (al-Qaim) dengan bangsa ‘Arab dan Quraisy kecuali pedang.
[Bihar al-Anwar 52/355, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_357#top]

والقائم له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٥٣
Al-Qaim akan membantai tawanan dan membunuh orang yang terluka.
[Bihar al-Anwar 52/353, al-Majlisiy Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1483_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٥٢/الصفحة_355#top]


0 comments:

Post a Comment