Sunday, April 26, 2015

// // Leave a Comment

Khomeini Idolakan ath Thusi Syiah Tatar Bantai Khalifah

Khomeini Idolakan ath Thusi Syiah Tatar Bantai Khalifah

ويشعر الناس بالخسارة أيضًا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام
الخميني - الحكومة الإسلامية - 128
Dan manusia juga merasakan kerugian dengan kehilangan al-Khawajah Nashiruddin ath-Thusiy dan semisalnya yang telah memberikan khidmat (pengabdian) yang besar terhadap Islam (Syiah Rafidhah).
[Al-Hukumah al-Islamiyyah 128, Khomeini Pendeta Syiah Rafidhah]

نصير الدين الطوسي
استيزاره للسلطان المحتشم هولاكو خان ، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد ، بإبادة ملك بني العباس ،
الخوانساري - روضات الجنات - ج 6 ص 279
Nashiruddin ath-Thusiy
Ia (Nashiruddin ath-Thusiy) membawa keluar Sulthan al-Muhtasyim Hulaku Khan, dan kedatangannya (Nashiruddin ath-Thusiy) bersama pasukan Sulthan (Hulaku Khan) yang dikuatkan dengan kekuatan penuh menuju Darus Salam Baghdad untuk memberi petunjuk kepada para hamba dan memperbaiki negeri-negeri dengan membantai Raja Bani al-‘Abbas.
[Raudhat al-Jannat 6/279, al-Khawansariy Pendeta Syiah Rafidhah]

0 comments:

Post a Comment