Monday, July 20, 2015

// // Leave a Comment

Hassan Shehata Syiah Syahid Caci Aisyah

Hassan Shehata Syiah Syahid Caci Aisyah

Media Propaganda Syiah Rafidhah Zionist al-Majusi Indonesia

Jul 2, 2013 - Syahid Sheikh Shehata. Sheikh Hassan Shehata adalah ulama Syiah terkemuka yang mempunyai ribuan pengikut, mempunyai pandangan…
[http://www.islamtimes.org/vdcgqy9xnak9uz4.1ira.html]

Jul 5, 2013 - Terkait pembunuhan terhadap Sheikh Hassan Shehata, ulama dan ... Syaban di rumah ulama besar ini dan Sheikh Shehata pun gugur syahid.
[http://indonesian.irib.ir/headline2/-/asset_publisher/0JAr/content/khatib-jumat-tehran-kinerja-buruk-penguasa-mesir-sebabkan-kudeta/]

Syiah Rafidhah Zionist al-Majusi Indonesia (islamtimes & IRIB) yang berwilayah kepada Khamenei Rahbar Iran dan bertaqiyyah untuk tidak melakukan caci maki serta hinaan terhadap Ahlul Bayt telah menggelari Hassan Shehata Zindiq Munafiq sebagai Syuhada yang mati syahid dalam caci maki dan hinaannya terhadap Ahlul Bayt yakni Sayyidah Ummul Mukminin ‘Aisyah ‘alaiha Salam.


Hassan Shehata Syiah Rafidhah al-Majusi Zindiq Munafiq
Menit 00:48 – 01:00
“Semoga Allah melaknat engkau wahai ‘Aisyah, semoga Allah melaknat engkau wahai ‘Aisyah, anaknya anjing...”

Mubahalah Hassan Shehata Syiah Rafidhah al-Majusi Zindiq Munafiq
Menit 07:15 – 07:40
“Bahwasanya ‘Aisyah yang merupakan Isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Aalih adalah seorang yang Fasiq, penjahat, tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya serta menyakiti Ahlul Bayt, membunuh kaum Muslimin dengan dzalim. Semoga laknat Allah menimpanya di dunia dan akhirat dan semoga laknat Allah menimpaku (Hassan Shehata Syiah Rafidhah al-Majusi Zindiq Munafiq) jika aku berdusta.”

6 tahun kemudian Hassan Shehata Syiah Rafidhah al-Majusi Zindiq Munafiq binasa dengan terlaknat dan terhina.
[https://www.youtube.com/watch?v=x_wPx_vaFZg]

0 comments:

Post a Comment