Thursday, October 29, 2015

// // Leave a Comment

Syiah Rafidhah Kafirkan Abu Bakar Umar

Syiah Rafidhah Kafirkan Abu Bakar Umar

كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت: إن لي عليك حقا ألا تخبرني عن هذين الرجلين: عن أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران كافر من أحبهما
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٩ - الصفحة ١٣٧
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٩ - الصفحة ١٣٨
Aku pernah bersamanya ‘alaihi Salam pada sebagian waktu menyendirinya dengan bertanya, “Sesungguhnya aku memiliki hak yang harus engkau tunaikan, maka khabarkanlah kepadaku mengenai 2 orang ini, yakni mengenai Abu Bakar dan ‘Umar?” Lantas ia menjawab, “Mereka berdua adalah orang kafir dan kafir juga orang yang mencintai mereka berdua.”
[Bihar al-Anwar 69/137-138, al-Majlisi Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1500_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٦٩/الصفحة_0?pageno=137#top]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/1500_بحار-الأنوار-العلامة-المجلسي-ج-٦٩/الصفحة_139#top]


0 comments:

Post a Comment