Friday, January 08, 2016

// // Leave a Comment

Nimr Syiah Syahid Tuduh Sahabat Nabi Sesat

Nimr Syiah Syahid Tuduh Sahabat Nabi Sesat


Nimr al-Nimr Pendeta Syiah Rafidhah
Menit 00:55 - 01:05

Sungguh mengherankan, hati mereka dipenuhi dengan kecintaan terhadap para Shahabat (Nabi), yakni para Shahabat (Nabi) yang ingin membantai Rasul.

(Shahabat Nabi) adalah penyebab penyimpangan umat.

(Shahabat Nabi) adalah penyebab kesesatan.


[https://www.youtube.com/watch?v=PaGKE65seIA]
Read More

Thursday, January 07, 2016

// // Leave a Comment

Nimr Syiah Kudeta Arab Dg Wilayatul Faqih Iran

Nimr Syiah Kudeta Arab Dg Wilayatul Faqih Iran


Nimr al-Nimr Pendeta Syiah Rafidhah Arab Saudi

Kami (Syiah Rafidhah) meminta (diterapkan) Wilayatul Faqih (Negara Iran) di Bahrain, di Irak (diterapkan) Wilayatul Faqih (Negara Iran), dan juga di sini (Arab Saudi) (kami, Syiah Rafidhah meminta) diterapkan Wilayatul Faqih (Negara Iran), serta di seluruh dunia kami meminta (diterapkan) Wilayatul Faqih (Negara Iran).

Kami meminta Negara Wilayatul Faqih (Iran).


[https://www.youtube.com/watch?v=q7WlCr03wHI]
Read More