Saturday, February 20, 2016

// // Leave a Comment

Khomeini Syiah Jima Dubur Eek Sodom

Khomeini Syiah Jima Dubur Eek Sodom

مسألة 11 - المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا على كراهية شديدة،
تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
Permasalahan 11
Yang Masyhur lagi kuat adalah diperbolehkannya Bersetubuh (Jima’) dengan pasangan melalui Dubur (tempat keluarnya Eek/Anal Sex/Sodomi) dengan sangat makruh.

[Tahrir al-Wasilah 2/241, Khomeini Pendeta Syiah Rafidhah]
[shiaonlinelibrary.com/الكتب/718_تحرير-الوسيلة-السيد-الخميني-ج-٢/الصفحة_241]

0 comments:

Post a Comment