// // Leave a Comment

About

Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala, Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada Rasulullah dan Ahlul Baytnya beserta para Shahabatnya yang telah membantunya dengan harta dan jiwa untuk menegakkan tali agama Allah, yaitu Islam ke seluruh penjuru dunia.

Blog ini exist bermula dari keprihatinan akan tersebarnya aqidah agama Syiah Rafidhah di negeri tercinta ini, yaitu Indonesia. Hingga suatu hari diri ini tersasar ke sebuah blog yang mengatas-namakan Islam, namun di dalamnya menyisipkan aqidah agama Syiah Rafidhah, dan bahkan blog tersebut berusaha melakukan penyatuan antara agama Islam dengan agama Syiah Rafidhah. Dan begitu pula diri ini tersasar ke sebuah blog yang menjelaskan kesesatan agama Syiah Rafidhah yang telah mengkafirkan para Ahlul Bayt dan Shahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, di mana blog tersebut mem-publish caci maki dan pelaknatan serta pengkafiran atas mereka (para Ahlul Bayt dan Shahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam) yang dilakukan oleh para penganut agama Syiah Rafidhah Indonesia yang berada di media jejaring sosial, yaitu Facebook. Sehingga lahirlah blog http://tanyasyiah.wordpress.com dengan mengumpulkan berbagai informasi Syiah Rafidhah di dunia maya.

Misi awal dari blog http://tanyasyiah.wordpress.com adalah untuk meng-counter propaganda-propaganda agama Syiah Rafidhah yang berlalu-lalang di group-group Facebook dengan materi yang singkat dan berseri. Sehingga blog tersebut tidak tertata dengan baik dan rapi.

Oleh karena itu, dibuatlah kembali sebuah blog dengan nama http://tanyasyiah.com untuk menutupi kekurangan tersebut dengan memberikan analisa dan kesimpulan yang akan digoreskan pena dalam perspektif seorang Tanya Syiah.

Semoga blog ini dapat menambah cakrawala pengetahuan kita akan kesesatan agama Syiah Rafidhah.

Tanya Syiah

0 comments:

Post a Comment